NxFcopy icon

NxFcopy

Bij NxFcopy verzorgt een add-in taak het selectief uitwisselen van gegevens binnen documenten en/of profiles tussen Notes databases die geen replica van elkaar zijn.

Het kan hierbij gaan om een één op één uitwisseling, echter ook om uitwisseling tussen meerdere databases. Zo kan NxFcopy bijvoorbeeld selectief gegevens uitwisselen tussen een centrale database en diverse andere "niet-replica" databases.
Via een setup document kan worden bepaald welke forms moeten worden uitgewisseld en onder welke voorwaarden

 

NxFcopy is momenteel beschikbaar voor Domino servers op het "Win32" platform. In de praktijk kan dat betekenen dat de tool op een Win32 Domino server of op een willekeurige Notes client kan worden uitgevoerd. De tool bestaat uit 2 bestanden:

A. Een additionele servertaak die in de Domino program directory op de server(s) moet worden geplaatst. De servertaak kan via een servercommando of automatisch door middel van een program-document worden geactiveerd.

B. Een bijbehorende controle database waarin de instellingen worden bepaald. Zoals: welke databases moeten documenten uitwisselen, welke selectie ervan betreft het, en de richting van de overdracht.

NxFcopy flow     Voorbeeld van de toepassing van NxFcopy: Documenten en profiles worden (selectief) uitgewisseld tussen verschillende databases waarbij gegevens in één richting of bi-directioneel kunnen worden overgebracht