Naast de installatie en het beheer van bestaande en nieuwe Domino / Notes-omgevingen, vormt het ontwikkelen en het aanpassen van applicaties een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden. Omdat iedere organisatie en elke situatie uniek is, inventariseren en bespreken ervaren consultants vooraf de wensen en mogelijkheden om tot de juiste maatwerkoplossingen te komen. Door gebruik te maken van specialistische tools, deels in eigen huis ontwikkeld en flexibel aan te passen, kan een bestaande omgeving snel in kaart worden gebracht. Knelpunten en aandachtspunten kunnen worden geïdentificeerd, waarna de gewenste aanpak kan worden afgestemd.

Wanneer er plannen zijn voor Domino-mailmigraties, blijkt in de praktijk een goede inventarisatie vooraf van groot belang. Na een migratie kan echter een audit nodig zijn om te controleren of alle benodigde data correct is overgezet en voldoet aan de complianceregels. ECIT kan ook de pre- en postaudits verzorgen.

Aanvullend aan het overzetten van mail zal er aandacht moeten worden besteed aan de applicaties. Migratie vanaf een Notes-platform is niet eenvoudig het kiezen van een nieuw platform en alles erop verplaatsen. Een applicatie-inventarisatie geeft belangrijke informatie over het aantal applicaties, het gebruik ervan, de complexiteit, eventuele verwijzingen, de toegang en de functie. Daarna kan worden bepaald welke applicaties in overweging moeten worden genomen voor migratie, consolidatie of ontmanteling. Nadat de verschillende applicaties zijn gecategoriseerd, kunnen de vereiste regels worden vastgesteld. Overweeg voor toepassingen die buiten gebruik moeten worden gesteld of de inhoud moet worden bewaard om aan de vereisten te voldoen. Applicaties die moeten worden gemigreerd of geconsolideerd, vereisen mogelijk een verdere diepgaande analyse. Met deze informatie kunnen de processen worden gestart.

Of u nu op zoek bent naar ondersteunende diensten om operationeel te blijven, de ontwikkeling van applicaties, het aanpassen van applicaties of ondersteuning om van het platform te migreren, ECIT heeft de ervaring om dit succesvol uit te voeren. Voor korte trajecten, maar ook voor langdurige projecten kunt u een beroep op ons doen.

  • Consultancy
  • Installatie & configuratie
  • Systeembeheer
  • Applicatieontwikkeling
  • Notes applicaties op mobiele devices
  • Ondersteuning
  • Audits
  • Detachering / Inhuur
  • Trainingen & workshops

 

Domino